<<  Tıbbı Sülük Satışı  >>

       
       

       

Firmamız; Tıbbi steril sülük üretimi yapmaktadır. Toprak havuzlarda sülüklerin yetiştiriciliği doğadaki yaşam ortamının yapay olarak oluşturulması prensibine dayanmaktadır.

Havuzlar sülüklerin doğal ortamına uygun tarzda sazlık, bataklık ve organik maddece zengin bir şekilde hazırlanır. Toprak havuzlarda üretim ve yetiştiricilik ekonomik olmamakla beraber, doğa ve gerçek tıbbi sülüğün üretimini yapmaktayız.